Електротехника у руху модерности

Датум: 06. Mart 2024 09:37 Категорија: Новости

 
У новој школској 2024/25. години СШ "Свети Ахилије" Ариље уписује нови образовни профил у п0одручју рада електротеника: ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ И АУТОМАТИКЕ. Школа се потпуно снабдела новом опремом и инструментима, а ученике ће у свет електротехнике увести стручни кадар наших наставника који већ годинама изводи успешне генерације у овом подручју рада. У прилог томе говори чињеница да су новозапослени у Електродистрибуцији Ариље управо ученици наше школе.

 

Нови образовни профил ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ И АУТОМАТИКЕ профил је у четворогодишњем трајању.


Шта можете радити по завршетку истог:
 

- Израда шема електронских склопова, склапање истих и њихово испитивање

- Израда прототипова електронских склопова испитивање њихове функционалности

- Испитивање готових електронских склопова, отклањање кварова, лемљење истих

- Надоградња хардвера и софтвера аутоматизованог система управљања

- Програмирање микроконтролера и ПЛЦ контролера, као и кориговање постојећих програма

 

Опрема која је набављена је у сврху образовања ученика да би постигли горе

наведене циљеве, а то је следећа опрема:

 

- Осцилоскопи који служе за мерење у електроници и испитивање функционалности

- Генератори сигнала за довођење сигнала електронским склоповима

- Лемне станице и потребна пропратна опрема која служи за одржавање и поправку електронске опреме, као и њено склапање

- Електронске компоненте и потребна опрема и алат за израду електронских склопова

- Микроконтролери и ПЛЦ контролери са потребним софтвером и литературом за програмирање истих

- Аналогни и дигитални инструменти неопходни за било какав рад у електротехници