Видео материјал за родитеље и запослене

Датум: 17. Oktobar 2023 12:39 Категорија: Обавештења

 

Видео материјал за родитеље - Родитељи са децом у кризним ситуацијама” - https://youtu.be/nXJqqt4PVmE  

 

Видео материјал за запослене у установама образовања и васпитања - Наставници са децом у кризним ситуацијама” - https://youtu.be/P9O5iN7LOcU