Богатство библиотеке

Датум: 19. April 2023 11:09 Категорија: Новости

За љубитеље историје и историје уметности, заговорнике истине и поштоваоце српског културног наслеђа у школској библиотеци можете прелистати странице књиге "Стара Србија - драма једне цивилизације". 

Плодне и густо насељене области Старе Србије биле су вековима главна средишта српског привредног, културног и друштвеног живота. Ни једна друга земља српскога народа као Стара Србија не илуструје тако уверљиво судбину Срба током последњих векова. Сва искушења српске историје новијег времена - геополитичка, војностратегијска, друштвена, културна, цивилизацијска, религиозна, и све то у ширем балканском и европском контексту, одјекивала су још снажније и драматичније на простору старе Србије. Старосрпско историјско наслеђе - државно, културно и духовно - чини темељ српског народног идентитета током векова. У старосрпским областима налаза се спрске краљевске и царске престонице, главне духовне светиње, седиште српске Патријаршије, највећи домети средњовековне уметности, најважнији рударски центри и тргови.
Данас Стара Србија чами у "гвозденом загрљају" светског панисламизма и милитантног албанског панилиризма под окриљем новог америчког и западноевропског "продора на Исток".