Примењене науке 2

Датум: 07. April 2023 12:12 Категорија: Новости

У оквиру активности обавезног изборног предмета Примењене науке 2, ученици имали задатак да примене технике које су имали прилику да науче на претходној радионици у студију Charlie-B и израде добре фотографије у свом делу пројектног рада. Тема је била Фотографија из примењених наука: физике, биологије, хемије, астрономије и сл.
Као круну свог рада ученици су у холу школе сачинили пано на коме су изложене фотографије које су израдили.