Поштујмо различитости!

Датум: 16. Decembar 2022 09:33 Категорија: Новости

Драгана Стопић - наставник рачунарства и информатике заједно са ученицима првог разреда текстилне струке обележила је Дан људских права - 10. децембар израдом паноа на коме су ученици представили дечија права свак откуцавши по једно на длану шаке коју је претходно исцртао на парчету хартије у боји. Средиште паноа симболично су украсили цртежом деце која плешу у колу око планете земље.
Ово је врло значајна активност због ученика који раде по индивидуалном образовном програму и њихово укључивање у ваннаставне активности где могу да искажу своју креативност и тако поделе важну поруку о уважавању једнакости и дечијих и људских права.