Негујмо српски језик

Датум: 06. Decembar 2022 08:50 Категорија: Новости

Неговање матерњег језика веома је битно - реченица је која се свакодневно провлачи кроз медије док у тим истим изјавама, објавама, текстовима, затичемо обиље англицизама и мање других речи страног порекла које имају синонимну реч у српском језику која притом нимало није архаична, али је слабо ко користи. Парадоксално, чак и образовани људи и борци за очување тог истог српског језика, врло лако и несвесно упадају у замке модерног говора и служе се речима страног порекла уопште се не сетивши адекватног синонима у српском језику.
А како се борити против тога? Како ми сами можемо дати допринос очувању и неговању свог језика и језичке културе?
Један од могућих одговора јуче су понудили библиотекар у нашој школи - Ана Кратовац и одељење другог разреда економске школе са својим предметним наставником српског језика и књижевности - Весном Аћимовић. Шта су то реченици и приручници за учење језика, пре свега српског језика, кроз представљање садржаја школске библиотеке и практичне примере ученици су чули од библиотекара. Затим су се и њихов предметни наставник и они сами укључили наводећи примере из живота. Ученицима су представљени Речник страних речи и израза Милана Вујаклије, Речник српскога језика Матице српске, Шипкин Правописни речник српског језика и неизоставни Вуков Српски рјечник, а такође су поменути речници које библиотека не поседује, али се изводи из њих могу пронаћи на интернету у оквиру различитих пројеката, као што је нпр. Wiktionary: речник синонима, фразеолошки речник, речник књижевних термина. Од приручника библиотекар је посебно истакла Речник језичких недоумица Ивана Клајна, затим Шипкине Приче о речима, Занимљиву граматику и Зашто се каже?, по којој је пре пар година библиотека започела пројекат под истим називом, а подразумевао је истицање порекла одређеног израза једном недељно у огласном простору у холу испред кабинета српског језика.
На крају је представљен речник мање познатих речи са примерима, пословице изреке и народне песме из нашег ариљског краја - Виђело нашег језика који је израдио наш суграђанин Петар Вучићевић, иначе професор српског језика и књижевности у пензији и оснивач културно-уметничког друштва Прво зрно сунцокрета. Поведени тим примерима ученици су заједно са својим предметним наставником и библиотекаром дошли на идеју да започну акцију прикупљања речи из наших крајева које Петар није уврстио у свој речник. Већ у току часа досетили су се близу десет примера присећајући се изјава својих бака и дедова.
Заједнички чувамо српски језик, учимо се сарадњи и истраживању.