Час историје у легату Добрила Ненадића

Датум: 27. Oktobar 2022 09:51 Категорија: Новости

Дана 26. октобра, са идејом повезивања градива историје, књижевности и неговања завичајних вредности, наставник историје - Душко Богићевић и библиотекар - Ана Кратовац изместили су један час историје у одељењу другог разреда економске школе у легат Добрила Ненадића и музеј малине где их је гостољубиво дочекала Славица Јовашевић, запослена у туристичком центру Ариље.
Она је уз демонстрацију предмета, фотографија, књига, слика и записа изложених у легату и музеју ученицима одржала занимљиво предавање о животном путу, препрекама, борби, достигнућима и успесима нашег прослављеног агронома и писца Добрила Ненадића, коме Ариље дугује вечну захвалност не само за књижевну заоставштину која је уједно и једно сведочанство времена у коме је писац живео, већ и за истраживања и упутства у гајењу малине, захваљујући којим ова воћка код нас има знатно већи принос, него пре Добрилових проналазака, и захваљујући којим је овај крај надалеко познат.
Посета легату на неком од часова историје биће организована и у другим одељењима у наредном периоду. Ово је врло корисна активност која подстиче истраживачки дух ученика и припрема их за целоживотно учење.