Распоред полагања испита

Датум: 13. April 2022 13:07 Категорија: Испити

ОБАВЕШТЕЊЕ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА
У АПРИЛСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ
 

 
НАЗИВ ПРЕДМЕТА (КОМИСИЈА)

 
ДАТУМ ВРЕМЕ

Конструкција одеће
(Бошковић, Ђокић, Божовић)

 
20.04.2022. 9.05

Текстилни материјали
(Авакумовић, Ђокић, Божовић)

 
18.04.2022. 14.30

Технологија одеће
(Бошковић, Авакумовић, Божовић)

 
19.04.2022. 14.30

Практична настава
(Босић, Стојановић Крчевинац, Божовић)

 
21.04.2022. 16.30

Дизајн текстила
(Ђокић, Авакумовић, Софијанић)

 
20.04.2022. 9.05

Технологија израде одеће
(Бошковић, Авакумовић, Софијанић)

 
18.04.2022. 15.15

Технологија текстила
(Ђокић, Авакумовић, Софијанић)

 
21.04.2022. 14.30

Физичко васпитање
(Давидовић, Јаковљевић, Божовић)

 
19.04.2022. 15.40

Српски језик и књижевност
(Петровић, Коризма, Аћимовић)

 
15.04.2022. 11.10

Математика
(Стругаревић, Матовић, Бркић)

 
21.04.2022. 12.00

Организација рада
(Вилимановић, Миловановић, Стругаревић)

 
20.04.2022. 14.30

Практична настава
(Стругаревић, Вилимановић, Миловановић)

 
18.04.2022. 14.30

Финансијско пословање
(Врањевац, Стаменић, Јојић)

 
18.04.2022. 12.50

Рачуноводство
(Врањевац, Стаменић, Јојић)

 
19.04.2022. 11.10