Пилотирање државне матуре

Датум: 12. April 2022 10:43 Категорија: Обавештења


У периоду од 5. до 8. априла 2022. године Средња школа "Свети Ахилије" Ариље учествовала је у пилот Пројекту државна матура.
Општи циљ пројекта је да подржи израду савременог и ефикасног образовног система у Републици Србији, који ће допринети изградњи друштва заснованог на знању.
Свхра пројекта је да се припреми образовни систем за спровођење државне матуре на крају средњег образовања у Републици Србији, што доприноси унапређењу квалитета образовања и већем учешћу у високом образовању.
У пилотирању је учешће узело 95 ученика четвртог разреда наше школе.
Током прва два дана, ученици свих образовних профила полагали су испите из српског језика и књижевности и математике. Трећег дана ученици гимназије су полагали енглески језик, а четвртог дана спроведен је теоријски део стручног испита из електротехнике за ученике који похађају образовни профил електротехничар енергетике. 
Ученици су озбиљно приступили задатку и успешно проверили знања стечена у досадашњем школовању.
Читаву процедуру пратио је и супервизор из Школске управе.