О нама

   
 

Средња  школа” Свети Ахилије” је основана 1961.године. То је једина средња школа у општини Ариље. Она образује занимања (образовне профиле) трећег и четвртог степена следећих подручја рада:  

  -гимназија - општи тип

  -електротехника 

  -економија право и администрација

  -текстилство и кожарство

  -машинство и обрада метала

  

Школа располаже простором за  реализацију теоријске и практичне наставе у две зграде које чине: 16 учионица, школске радионицe за текстилство и машинство, 2 кабинета за информатику и кореспонденцију, кабинет за компјутерско моделовање, мултимедијалну учионицу и простор за помоћно особље.

Данас Средња школа „Свети Ахилије“ има 24 одељења подељених у две смене. Од укупног броја ученика 40 % су путници из околних села, али и из суседних градова Ивањице и Пожеге.

Финансирање ове школе се изводи из општинског и републичког буџета. Сопствене приходе она стиче на име ванредних испита и курсева из информатике и текстилства.

Укупан број запослених је: Директор, 52 наставника, четири запослена у стручним службама (секретар, психолог, рачуноводствени и административни радник и библиотекарка) и 7 запослених на одржавању школских објеката. Највећи број наставника ради само у овој  школи. Наставно особље има одговарајући ниво стручне спреме за послове које изводи. 

У организацији Министарства просвете и спорта, наставници и директор школе су учествовали на многим стручним семинарима. У оквиру ваннаставних активности организован је већи број секција из различитих наставних области.

 

Улаз

радови текстилаца

са екскурзије

са спортских дешавања