Јавне набавке

Позив - Замена столарије у објекту
преузмите овде

Одлука о додели уговора 
преузмите овде

Позив - Опремање кабинета информатике
преузмите овде

Обавештење о закљученом уговору за 2020.
преузмите   овде

Одлука о доели уговора за гас
преузмите  овде

Позив - пропан гас (2020.)
преузмите овде

Конкурсна документација (2020.)
преузмите овде

Обавештење о закљученом уговору

преузмите овде

Одлука о додели уговора

преузмите овде

Позив - опрема за образовне потребе

 преузмите овде

Конкурсна документација опрема за образовне опреме

преузмите овде

Обавештење о закљученом уговору

преузмите овде

Одлука о додели уговора

преузмите овде

Позив - природни гас (2019.)

преузмите овде


Конкурсна документација (2019.)

преузмите овде

Обавештење о закљученом уговору

преузмите овде  

Одлука о додели уговора

преузмите  овде

Позив (Јавна набавка за добро природног гаса/ број 1.1.1./2018.)

преузмите овде

Конкурсна документација (Јавна набавка за добро природног гаса/ број 1.1.1./2018.)

преузмите овде

Обавештење о закљученом уговору 

преузмите овде

Одлука о додели уговора

преузмите овде

Обавештење о продужењу рока

преузмите овде

Измена конкурсне документације природни гас - пропан

преузмите овде

Позив за подношење понуда за јавну набавку добра у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 1.1.1/2016

преузмите овде

Јавна набавка за добро природног гаса/ број 1.1.1./2016.

преузмите овде

Конкурсна документација - опремање кабинета хемије


преузмите овде

Конкурсна документација се може преузети


преузмите овде

Позив за јавне набавке добра бр.02/2014 - опремање кабинета хемије

преузмите овде

Позив за подношење понуда за јавну набавку добра у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 01/2014 преузети

преузмите овде

Јавна набавка за добро природног гаса/ број 1.1.1./2017. - конкурсна документација

преузмите овде

Јавна набавка за добро природног гаса/ број 1.1.1./2017. - ПОЗИВ

преузмите овде
 

Одлука о додели уговора за јавну набавку - природни гас 1.1.1./2017.

преузмите овде